Ποιότητα

Ποιότητα

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της BIOVITA. αποτελεί το πρωταρχικό στόχο των προσπαθειών των εργαζομένων της εταιρείας.


Ο Ποιοτικός Έλεγχος ξεκινά από το στάδιο της παραλαβής των πρώτων υλών, συνεχίζεται σε όλα τα παραγωγικά στάδια και τελειώνει με τη φόρτωση των έτοιμων προϊόντων.


Οι πρώτες ύλες, αρχικά, φυλάσσονται σε θάλαμο συντηρήσεως όπου οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι οι κατάλληλες ώστε να διατηρούνται στην αρχική φυσική τους κατάσταση μέχρι τη στιγμή της συσκευασίας τους. Στη συνέχεια συσκευάζονται προσεκτικά με τις κατάλληλες μεθόδους και αποθηκεύονται σε ελεγχόμενους χώρους και συνθήκες μέχρι να διατεθούν στο καταναλωτή.


Ποιοτικό προϊόν στο χώρο του βιολογικού τροφίμου σημαίνει κατάλληλα συσκευασμένο προϊόν .ώστε να διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά και ταυτόχρονα την φρεσκάδα στη γεύση και στο άρωμα.


Η BIOVITA διαθέτει σύστημα HACCP το οποίο αποτελεί τη μέθοδο για τη διαβεβαίωση της ασφάλειας των τροφίμων από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση και είναι πιστοποιημένη με ISO 22000.


 


ISO 22000:2005 Download (GR/EN)


ISO 9001:2008 Download (GR/EN)